News

Rugăciunea făcătoare de minuni care se rostește astăzi, de Înălțarea Domnului. Este extrem de puternică și poate deschide porțile Cerurilor

Rugăciunea făcătoare de minuni care se rostește astăzi de Înălțarea Domnului. Este extrem de puternică și poate deschide porțile Cerurilor

Pe 25 mai, creștinii sărbătoresc Înălțarea Domnului. Există o rugăciune care se rostește în această zi de sărbătoare, care este catalogată ca fiind extrem de puternică.

Înălțarea Domnului este sărbătorită la 40 de zile distanță de la Învierea Domnului. Este una extrem de importantă, astfel că numeroase persoane urmează diferite tradiții în această zi sfântă.

Se aprind lumânări la mormintele celor care au încetat din viață, se merge la Biserică, iar rugăciunea contează și ea. Important este însă ce rostim astăzi, dar și în ce manieră.

Rugăciunea rostită de Înălțarea Domnului se spune că poate deschide porțile cerului și are o putere imensă. Important este însă ca aceasta să fie rostită cu multă credință în suflet.

Această rugăciune poate să facă minuni și îndeplinește dorințe. Trebuie spusă cu o lumânare aprinsă lângă și neapărat de Înălțarea Domnului.

Poate fi rostită fie acasă, fie în Biserică, pentru că puterea ei este aceeași. Oricine are probleme, sau își dorește să depășească anumite situați din viața sa, ar fi bine să o rostească.

Rugăciunea care trebuie rostită de Înălțarea Domnului

„Doamne, lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pogorându-Te din înălţimile cereşti pentru a noastră mântuire şi hrănindu-ne cu bucurie duhovnicească în sfintele şi prealuminoasele zile ale învierii Tale şi, iarăşi, după săvârşirea slujirii Tale pământeşti, Te-ai înălţat cu slavă de la noi la ceruri şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatălui!

În această senină şi atotluminoasă zi a Dumnezeieştii Tale Înălţări la ceruri, pământul prăznuieşte şi saltă, cerul se bucură astăzi de Înălţarea Ziditorului făpturii, oamenii slavoslovesc neîncetat văzând firea noastră cea rătăcită şi căzută, pe umerii Tăi, acum, Mântuitorule, luată şi înălţată la ceruri. Îngerii se veselesc zicând: Cine este acesta, care a venit cu slavă puternic în lupte şi tare în războaie? Acesta este cu adevărat Împăratul Slavei?

Învredniceşte-ne şi pe noi, neputincioşii, care gândim încă la cele pământesti şi săvârşim neîncetat cele plăcute trupului, să cugetăm la înfricoşătoarea Ta înălţare la cer, grijile cele trupeşti şi cele lumeşti să le lepădăm şi împreună cu Apostolii Tăi să privim acum la cer şi, cu toată inima şi cu tot cugetul nostru, să ne amintim că acolo sus, în ceruri, este sălaşul nostru, iar aici pe pământ suntem doar străini şi călători, plecaţi din casa Părintească în ţara îndepărtată a păcatului.

Pentru aceasta Te rugăm cu osârdie Doamne, ca prin preaslăvită înălţarea Ta, să însufleţeşti conştiinţa noastră, să ne scoţi din robia acestui trup şi a acestei lumi păcătoase şi să ne învredniceşti să cugetăm la cele înalte, nu la cele pământeşti; că nu se cuvine să ne fie nouă pe plac, ci Ţie, Domnului şi Dumnezeului nostru, să-Ţi slujim şi să lucrăm, până când dezlegându-ne de legăturile trupului şi trecând vămile văzduhului, să dobândim cereştile Tale locaşuri, unde stând de-a dreapta Slavei Tale, împreună cu Arhanghelii şi Îngerii şi cu toţi Sfinţii, vom proslăvi Preasfânt Numele Tău, împreună cu Părintele Tău Cel fără de început şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viaţa Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin”, este rugăciunea care trebuie rostită de Înălțarea Domnului.

Carmen Ciotic a lucrat mai bine de doi ani la VoceaBanilor.ro. Este pasionată de scris încă din copilărie și chiar dacă nu a terminat Jurnalismul, ci Facultatea de Sociologie adoră să fie redactor. citește mai mult
Articole recomandate